Metoda spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG).

Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon, hel oraz mieszaniny tych gazów. Natomiast jako gazy aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów,dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Zastosowanie metody

  • w liniach technologicznych i pracach montażowych
  • do spawania automatycznego i półautomatycznego

Zalety metody

  • dobra jakość spoin
  • duża wydajność
  • możliwość zrobotyzowania metody
  • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
  • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Wady metody

  • przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG)
  • w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozpryskmetalu (MAG) konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania na przestrzeni otwartej

Aktualna oferta szkoleniowa >>